رضوانه سبزواری

0

6

درآغوش گرفتن کودک گریان

وقتی کودکی #گریه می‌کند بسیاری از والدین از خود می‌پرسند چه واکنشی باید نشان دهند؟ آیا او را #لوس می‌کنند؟ والدینی که می‌خواهند از غریزه خود پیروی کنند و #اشک‌ های کودک آنها را ناراحت می‌کند، اغلب در برابر کسانی که می‌گویند: «بغلش نکن، با این کار او را لوس می‌کنی»، «بگذار گریه کند، گریه کردن برای شش‌هایش خوب است» یا «تو که نمی‌توانی هميشه در کنارش باشی» گیج می‌شوند. حقیقت این است که در #آغوش‌ گرفتن کودک گریان او را لوس نمی‌کند. در عوض، حس امنیت او را پرورش می‌دهد و همین در دراز مدت سبب خواهد شد احتمال گریه کردن او کمتر شود. کودکی که گریه می‌کند شروع به پیش‌بینی این واکنش مثبت می‌کند که هر زمان گریه کند، کسی هست که به گريه او واکنش نشان دهد. اين رابطه علت و معلولی به کودک حس #امنیت و #آسایش می‌بخشد و همچنین به او می‌آموزد که به والدینش اعتماد کند. یادگیری #اعتماد کردن بخشی مهم از #رشد_اولیه کودک است. اگر والدین به گریه‌های کودک واکنش نشان ندهند یا به‌ طور نامنظم و پیش‌بینی نشده با او رفتار کنند، او به سرعت احساس می‌کند تأثیر اندکی بر #محیط خود دارد. در چنین موقعیتی او یاد می‌گیرد که نمی‌تواند به اطرافیان خود اعتماد کند. #روانشناسی #رفتار_کودک #مدیریت_رفتار_کودک "منبع: کتاب راهنمای کامل والدین ۱" : https://www.bamano.life/post/19791

شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

تربیت صحیح

رضوانه سبزواری

0

6

وقتی کودکی #گریه می‌کند بسیاری از والدین از خود می‌پرسند چه واکنشی باید نشان دهند؟ آیا او را #لوس می‌کنند؟ والدینی که می‌خواهند از غریزه خود پیروی کنند و #اشک‌ های کودک آنها را ناراحت می‌کند، اغلب در برابر کسانی که می‌گویند: «بغلش نکن، با این کار او را لوس می‌کنی»، «بگذار گریه کند، گریه کردن برای شش‌هایش خوب است» یا «تو که نمی‌توانی هميشه در کنارش باشی» گیج می‌شوند. حقیقت این است که در #آغوش‌ گرفتن کودک گریان او را لوس نمی‌کند. در عوض، حس امنیت او را پرورش می‌دهد و همین در دراز مدت سبب خواهد شد احتمال گریه کردن او کمتر شود. کودکی که گریه می‌کند شروع به پیش‌بینی این واکنش مثبت می‌کند که هر زمان گریه کند، کسی هست که به گريه او واکنش نشان دهد. اين رابطه علت و معلولی به کودک حس #امنیت و #آسایش می‌بخشد و همچنین به او می‌آموزد که به والدینش اعتماد کند. یادگیری #اعتماد کردن بخشی مهم از #رشد_اولیه کودک است. اگر والدین به گریه‌های کودک واکنش نشان ندهند یا به‌ طور نامنظم و پیش‌بینی نشده با او رفتار کنند، او به سرعت احساس می‌کند تأثیر اندکی بر #محیط خود دارد. در چنین موقعیتی او یاد می‌گیرد که نمی‌تواند به اطرافیان خود اعتماد کند. #روانشناسی #رفتار_کودک #مدیریت_رفتار_کودک "منبع: کتاب راهنمای کامل والدین ۱" : https://www.bamano.life/post/19791

شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

برو به اپلیکیشن